Obveščamo vas, da smo bili izbrani na Javnem razpisu PROCESNE IZBOLJŠAVE 2017-2018

Obveščamo vas, da smo bili izbrani na Javnem razpisu za:
SPODBUJANJE PROCESNIH IZBOLJŠAV PODJETIJ V LETU 2017 – 2018 »PROCESNE IZBOLJŠAVE 2017-2018« (PRIZ 17-18)

Namen projekta je izboljšati konkurenčnost našega podjetja preko procesnih izboljšav. Cilj projekta je povečati dodano vrednost na zaposlenega, ter povečati konkurenčnost podjetja. Pričakovani rezultati operacije so izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti, ter pozitiven vpliv na zaposlene, poslovne partnerje in lokalno okolje. Operacija se bo izvajala do septembra 2018.
Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.