Aditivi

Varčevanje z energijo je eden od najpomembnejših ukrepov za varstvo okolja in zmanjšanje stroškov za proizvodnjo energijo.

Germateh Adria je razvil katalizatorje, ki bistveno zmanjšanjo strošek energije in izpustov toplogrednih plinov pri konvencionalni proizvodnji električne energije.

Katalizator za poboljšanje izkoristka kurilnih naprav

Opis proizvoda

G-TECH ECO je namenjen izboljšanju procesa zgorevanja fosilnih kuriv. Predvsem ima funkcijo zmanjševanja oziroma odstranjevanja oblog s cevi (pregrejevalci) in drugih grelnih površin. Obloge namreč pomenijo izolator prevodnosti toplote in so nezaželene.

Katalizator G-TECH ECO predstavlja idealen srednjeročni ukrep za energetsko učinkovitost in varstvo podnebja. Izdelek opazno znižuje porabo goriva pri običajnih velikih kurilnih napravah kot tudi znižanje emisij dimnih plonov, kot so: SO2, NOx, COx in emisije prašnih delcev.

G-TECH ECO

 • Čisti komoro za izgorevanje in vse zaporedne grelne površine kotlov na strani izpušnih plinov
 • Zmanjša število zaustavitev
 • Poveča izkoristek kurilne naprave
 • Zmanjšuje porabo fosilnih goriv
 • Zmanjšanje škodljive emisije
 • Zmanjšanje plinov CO2 in CO
 • Zmanjšanje emisij NOx
 • Zmanjšanje neizgorelega ogljika v pepelu in dimnih emisijah
 • Izboljša uporabo sistemov za odstranjevanje prahu
 • Nudi zaščita pred korozijo
 • Za implementacijo ni potrebnih nobenih naložb v tehnično opremo
 • Enostavna uporaba

Uporaba

G-TECH ECO se uporablja v elektrarnah, rafinerijah in proizvodnih obratih s svojimi proizvajalci električne energije in pare.

 • Električni generatorji z kotli z proizvodnjo do 1000 t/pare na uro
 • Električni generatorji z kotli za sežiganje premoga
 • Električni generatorji z kotli na potujočo rešetko
 • Električni generatorji z procesnimi pečmi

Funkcionalnost

Zgorevanje fosilnih goriv povzroča nastanek oblog na strani izpušnih plinih na kovinskih površinah kotla, na stenah komore za izgorevanje ter dodatnih ogrevalnih površinah.

Depoziti na strani izpušnih plinov povzročajo:

 • Zmanjšanje izmenjave toplote med zgorevanjem
 • Zmanjšajo učinkovitost kotla
 • Doprinesejo do povečanja nastanka korozije
 • Poškodovanje cevnega sistem
 • Pogostejše zaustavitve kotla

Depiziti na cevnem sistemu zahtevajo večji vnos energije (poraba premoga) kot kotel z čistim cevnim sistemom za isto zmogljivost. V kolikor se cevni sistem kotla ohranja čist, je izmenjava ali prevodnost toplote optimalna in vnos energije zmanjšanj za enako proizvodno energije.

Pri redni uporabi G-TECH ECO se odstrani vse obloge na strani izpušnih plinov skozi čas pa se poveča učinkovitost in posledično energetske učinkovitosti kotla.

Ekonomija

Dokazan učinek čiščenja z izdelkom G-TECH ECO v kotlih na fosilna goriva vodi do zmanjšanja porabe goriv med 3% in 8%. Pri čemer je vračilo naložbe doseženo v zelo kratkem času. Stroški G-TECH ECO predstavljajo le majhen del v primerjavi z prihrankov goriva, doseženega z uporabo le tega. G-TECH ECO ne zahteva nikakršne naložbe v tehnologijo.

 

 

 

 

 

Ekologija

Poleg zmanjšanja skupnih emisij, ki so posledica zmanjšanja porabe goriv, se lahko dokaže, da se z uporabo G-TECH ECO zmanjšajo tudi emisije SO2, NOx, CO in prašni delci v dvomestnih procentih. Na podlagi najnovejših izračunov je leteči pepel drugi najpomembnejši vzrok za nastanek toplogrednega efekta.

Tehnični podatki

 • Siv prah
 • Temperatura vžiga 321 ° C
 • Vsebuje kisik, zaradi česar ne porablja kisika v času izgorevanja
 • Vsebuje kalijev nitrat
 • Ne vsebuje agresivnih kemikalij ali kloridov
 • Ne poškoduje stene kotla ali kotla
 • Ni eksploziven
 • Brez vonja
 • UN številka 1479
 • Razred 5.I

Z veseljem vam bomo zagotovili podrobne informacije o izdelku. Za več informacij nas kontaktirajte.