Aditivi

Štednja energije je jedna od najvažnijih mjera za zaštitu životne sredine i smanjenje troškova proizvodnje energije.

Germateh Adria je razvila katalizatore koji bitno smanjuju trošak energije i emisiju gasova staklene bašte u konvencionalnoj proizvodnji električne energije.

Katalizator za poboljšanje djelotvornosti aparata za grijanje

Opis proizvoda

G-TECH ECO namijenjen je za poboljšanje procesa sagorijevanja fosilnih goriva. Prije svega, njegova je funkcija smanjivanje, odnosno skidanje obloga sa cijevi (pregrijač) i drugih grijaćih površina. Naime, obloge su izolator provodnosti toplote i nisu poželjne.

Katalizator G-TECH ECO predstavlja idealnu srednjoročnu mjeru za energetsku efikasnost i zaštitu klime. Proizvod primjetno smanjuje potrošnju goriva običnih velikih aparata za grijanje i smanjuje emisije dimnih gasova, kao što su: SO2, NOx, COx i emisije čestica prašine.

 • Čisti komoru za sagorijevanje i sve uzastopne grijaće površine kotlova na strani izduvnih gasova
 • Smanjuje broj zaustavljanja
 • Povećava djelotvornost aparata za grijanje
 • Smanjuje potrošnju fosilnih goriva
 • Smanjuje štetne emisije
 • Smanjuje gasove CO2 i CO
 • Smanjuje emisije NOx
 • Smanjuje nesagorjeli ugljenik u pepelu i dimnim emisijama
 • Poboljšava korišćenje sistema za uklanjanje prašine
 • Nudi zaštitu od korozije
 • Za primjenu nisu potrebna nikakva ulaganja u tehničku opremu
 • Jednostavna upotreba

Upotreba

G-TECH ECO se koristi u elektranama, rafinerijama i proizvodnim pogonima sa sopstvenim proizvođačima električne energije i pare.

 • Električni generatori sa kotlovima sa proizvodnjom do 1000 t/pare na čas
 • Električni generatori sa kotlovima za spaljivanje uglja
 • Električni generatori sa kotlovima na pomičnu rešetku
 • Električni generatori sa procesnim pećima

Funkcionalnost

Sagorijevanje fosilnih goriva prouzrokuje nastanak obloga na strani izduvnih gasova na metalnim površinama kotla, na zidovima komore za sagorijevanje i dodatnim grijaćim površinama.

Zalihe na strani izduvnih gasova uzrokuju:

 • Smanjenje razmjene toplote tokom sagorijevanja
 • Smanjenje efikasnosti kotla
 • Pridonose povećanju nastanka korozije
 • Oštećenja cijevnog sistema
 • Češća zaustavljanja kotla

Zalihe na cijevnom sistemu zahtijevaju veći unos energije (potrošnja uglja) nego kotao sa čistim cijevnim sistemom za isti kapacitet. Ako se cijevni sistem kotla održava čistim, razmjena ili provodnost toplote je optimalna, a unos energije smanjen za jednaku proizvodnju energije.

Redovnom upotrebom G-TECH ECO uklanjaju se sve obloge na strani izduvnih gasova, a s vremenom se povećava efikasnost i posljedično energetska efikasnost kotla.

Ekonomija

Dokazani efekat čišćenja proizvodom G-TECH ECO u kotlovima na fosilna goriva dovodi do smanjenja potrošnje goriva između 3 i 8 posto. Povrat investicije postiže se u vrlo kratkom vremenu. Troškovi G-TECH ECO predstavljaju samo mali dio u poređenju sa uštedom goriva, postignutom njegovim korišćenjem. G-TECH ECO ne zahtijeva nikakva ulaganja u tehnologiju.

 

 

 

 

 

Ekologija

Osim smanjenja zajedničkih emisija, koje je posljedica smanjenja potrošnje goriva, može se dokazati da se korišćenjem G-TECH ECO smanjuju i emisije SO2, NOx, CO i čestica prašine u dvocifrenim procentima. Na osnovu najnovijih izračuna leteći pepeo je drugi najznačajniji uzrok za nastanak efekta staklene bašte.

Tehnički podaci

 • Sivi prah
 • Temperatura paljenja 321 ° C
 • Sadrži kiseonik, zbog čega tokom sagorijevanja ne troši kiseonik
 • Sadrži kalijum-nitrat
 • Ne sadrži agresivne hemikalije ili hloride
 • Ne oštećuje zidove kotla ili sam kotao
 • Nije eksplozivan
 • Bez mirisa
 • UN broj 1479
 • Razred 5.I

Rado ćemo vam dostaviti detaljne informacije o proizvodu. Obratite nam se za više informacija.