DIVINOL® Maziva i separatori

Sa markom DIVINOL® nudimo široku paletu visokokvalitetnih maziva za motorna vozila, separatora betona i asfalta, kao i druge posebne proizvode, koji se neprekidnim razvojem neprestano prilagođavaju sve većim zahtjevima tržišta. Na ovaj način uvijek ćete dobiti proizvode koji su razvijeni i proizvedeni u skladu sa najnovijim tehničkim zahtjevima.

DIVINOL®, odobren od međunarodnih udruženja, provjeren od vodećih proizvođača, maziva DIVINOL® se koriste u gotovo svim vrstama vozila. Da bi kupcima bio omogućen najbolji mogući izbor, dostupan je širok spektar više od 300 različitih DIVINOL® ulja i maziva, koja se, prema namjeni, skupljaju u različite grupe proizvoda.

Naziv DIVINOL® odavno je sinonim za visokokvalitetne separatore betona i asfalta u građevinarstvu. Sredstva za razdvajanje neprestano se poboljšavaju od početka izgradnje betona od 1930. U početku se otpadno ulje koristilo prvenstveno kao sredstvo za razdvajanje, a danas su proizvodi prilagođenih karakteristika u odnosu na svrhu njihove upotrebe. Najnovije inovativne tehnike betoniranja zahtijevaju vrhunski kvalitet separatora, koje i garantuje naziv DIVINOL®.

Proizvođač Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG, certifikovan prema DIN EN ISO 9001: 2008 kao i DIN EN ISO 14001: 2004 (+ Cor1: 2009), garantuje nepromijenjen visok nivo kvaliteta proizvoda proizvedenih po najvišim ekološkim standardima isključivo u našoj sopstvenoj rafineriji u Saveznoj Republici Njemačkoj sa više od 150 godina tradicije.