Aditivi

Štednja energije jedna je od najvažnijih mjera za zaštitu okoliša i smanjenje troškova proizvodnje energije.

Germateh Adria razvila je katalizatore koji bitno smanjuju trošak energije i emisiju stakleničkih plinova u konvencionalnoj proizvodnji električne energije.

Katalizator za poboljšanje djelotvornosti uređaja za grijanje

Opis proizvoda

G-TECH ECO namijenjen je poboljšanju procesa sagorijevanja fosilnih goriva. Prije svega, njegova je funkcija smanjivanje, odnosno skidanje obloga s cijevi (pregrijač) i drugih grijaćih površina. Naime, obloge su izolator provodnosti topline i nisu poželjne.

Katalizator G-TECH ECO predstavlja idealnu srednjoročnu mjeru za energetsku efikasnost i zaštitu klime. Proizvod primjetno smanjuje potrošnju goriva običnih velikih uređaja za grijanje i smanjuje emisije dimnih plinova, kao što su SO2, NOx, COx i emisije čestica prašine.

G-TECH ECO

 • Čisti komoru za sagorijevanje i sve uzastopne grijaće površine kotlova na strani ispušnih plinova
 • Smanjuje broj zaustavljanja
 • Povećava djelotvornost uređaja za grijanje
 • Smanjuje potrošnju fosilnih goriva
 • Smanjuje štetne emisije
 • Smanjuje plinove CO2 in CO
 • Smanjuje emisije NOx
 • Smanjuje nesagorjeli ugljik u pepelu i dimnim emisijama
 • Poboljšava korištenje sistema za uklanjanje prašine
 • Nudi zaštitu od korozije
 • Za implementaciju nisu potrebna nikakva ulaganja u tehničku opremu
 • Jednostavna upotreba.


Upotreba

G-TECH ECO koristi se u elektranama, rafinerijama i proizvodnim pogonima s vlastitim proizvođačima električne energije i pare.

 • Električni generatori s kotlovima s proizvodnjom do 1000 t/pare na sat
 • Električni generatori s kotlovima za spaljivanje ugljena
 • Električni generatori s kotlovima na pomičnu rešetku
 • Električni generatori s procesnim pećima

Funkcionalnost

Sagorijevanje fosilnih goriva prouzrokuje nastanak obloga na strani ispušnih plinova na metalnim površinama kotla, na zidovima komore za sagorijevanje i dodatnim grijaćim površinama.
Zalihe na strani ispušnih plinova uzrokuju:

 • Smanjenje razmjene toplote tokom sagorijevanja
 • Smanjenje efikasnosti kotla
 • Pridonose povećanju nastanka korozije
 • Oštećenja cijevnog sistema
 • Češća zaustavljanja kotla.

Zalihe na cijevnom sistemu zahtijevaju veći unos energije (potrošnja uglja) nego kotao s čistim cijevnim sistemom za isti kapacitet. Ako se cijevni sistem kotla održava čistim, razmjena ili provodnost toplote je optimalna, a unos energije smanjen za jednaku proizvodnju energije.

Redovnom upotrebom G-TECH ECO uklanjaju se sve obloge na strani ispušnih plinova, a s vremenom se povećava efikasnost i posljedično energetska efikasnost kotla.

Ekonomija

Dokazani učinak čišćenja proizvodom G-TECH ECO u kotlovima na fosilna goriva dovodi do smanjenja potrošnje goriva između 3 i 8 posto. Povrat investicije postiže se u vrlo kratkom vremenu. Troškovi G-TECH ECO predstavljaju samo mali dio u usporedbi s uštedom goriva, postignutom njegovim korištenjem. G-TECH ECO ne zahtijeva nikakva ulaganja u tehnologiju.

 

 

 

 

 

Ekologija

Osim smanjenja zajedničkih emisija, koje je posljedica smanjenja potrošnje goriva, može se dokazati da se korištenjem G-TECH ECO smanjuju i emisije SO2, NOx, CO i čestica prašine u dvocifrenim postocima. Na osnovu najnovijih izračuna leteći je pepeo drugi najznačajniji uzrok za nastanak efekta staklenika.


Specifikacije

 • Sivi prah
 • Temperatura paljenja 321 ° C
 • Sadrži kisik, zbog čega tokom sagorijevanja ne troši kisik
 • Sadrži kalij-nitrat
 • Ne sadrži agresivne hemikalije ili hloride
 • Ne oštećuje zidove kotla ili sam kotao
 • Nije eksplozivan
 • Bez mirisa
 • UN broj 1479
 • Razred 5.I

Rado ćemo vam dostaviti detaljne informacije o proizvodu. Obratite nam se za više informacija.